ปรีดา เรียล เอสเตส เตรียมปรับแผนกระจายความเสี่ยง เจาะทำเลใหม่ เลี่ยงแข่งยักษ์ใหญ่ เล็กเปิด 2 โครงการ มูลค่ากว่าพันล้าน

ปรีดา เรียล เอสเตส เตรียมปรับแผนกระจายความเสี่ยง เจาะทำเลใหม่ เลี่ยงแข่งยักษ์ใหญ่ เล็กเปิด 2 โครงการ มูลค่ากว่าพันล้าน